Åsens Villaförening
Åsens Villaförening är unik. Marken runt våra tomter ägs inte av kommunen utan ägs gemensamt av oss alla som är medlemmar i Åsens Villaförening (se "Områdeskarta"). Detta ger oss medlemmar samtidigt extra ansvar att sköta mark och skog runt våra tomter. Vår skog gallras regelbundet av oss medlemmar. Särskild kallelse går ut om detta och de som deltar är med och delar på veden.

En gång per år anordnar föreningen en familjedag då vi under lättsamma former sköter våra gemensamma anläggningar som är lekplats, tennisbana, gångvägar samt bad- och båtplatser. Tennisbanan får användas fritt av samtliga medlemmar i föreningen. På vintern har tennisbanan ofta spolats till en skridskobana. Där utförs även vissa traditioner såsom nyårsbandy med barn och föräldrar.

Vid Lilla Ullfjärden äger föreningen också mark (ca 2 hektar). Den fungerar som badplats och där finns också möjlighet för föreningens medlemmar att lägga sin båt (modell mindre) om så önskas. Tveka inte att ta kontakt med oss om du har frågor eller funderingar.
Kontaktperson Olle Olsson 0171-593 19, 0707-27 07 75 eller asensvillaforening@hotmail.com.

Medlemsavgift 450:- för permanentboende och 250:- för fritidsboende.
Se Åsens Villaförenings stadgarStyrelse 2011


Olle Olsson
Ordförande
0171-593 19
0707-27 07 75


Pernilla Tapper
Sekreterare
070-438 42 74

Anette Svensson
Kassör
0171-46 72 91
070-312 01 20

Lena Westin
Ledamot
0171-46 96 96
076-761 27 53

Tobias Löfgren
Ledamot
0171-518 64
070-601 66 51

Peter Danielsson
Suppleant
0171-568 52
070-662 67 72

Madeleine Wenger
Suppleant
070-281 80 21

Lennart Granberg
Suppleant
0171-548 02
0734-37 38 43Förvaltare och revisorer 2011


Tomas Södergren
Förvaltare
0171-509 24
070-811 52 41

Kalle Humla
Förvaltare
0171-46 90 54
070-475 47 06


Roine Österberg
Revisor
0171-576 51
0705-40 23 84

Lars Johnsson
Revisor
0171-46 90 55
0730-94 66 33


Valnämd 2011


Tomas Tapper
Valnämnd
070-225 30 09


Joakim Westin
Valnämnd
0171-46 96 96
0705-64 13 50